08 519 70 666

Support@inleed.se

Logga in på phpMyAdmin

För att kunna logga in på phpMyAdmin på ditt webbhotellskonto behöver ni först skapa en databas. Detta sker via MySQL management i DirectAdmin.

När databasen med tillhörande användare är skapad kan ni logga in på phpMyAdmin via:

http://www.mindomän.se/phpmyadmin

Ersätt mindomän.se med din domän.

Om man vill ha tillgång till alla databaser, oavsett kopplad användare, kan man använda de uppgifter man använder vid inloggningen till DirectAdmin även i phpMyAdmin. Kräver förstås att en databas då är skapad.