08 519 70 666

Support@inleed.se

Cronjob

Ett cronjob är en uppgift som utförs i önskat intervall. Det kan vara allt ifrån ett skript som skickar mail till databashämtning etc. Cronjob kan ni skapa i kontrollpanelen under ”Cronjobs”.

När man lägger till ett cronjob är det några saker man bör tänkte på:

Ange rätt sökväg
Sökvägen till cronjobbet är absolut enligt exemplet nedan:

/home/admin/domains/domain.com/public_html/script.php

Utför cronjob med PHP
Ska du utföra cronjobbet med PHP måste ni lägga till var PHP finns innan cronjobbet, exempelvis:

/usr/local/bin/php /home/admin/domains/domain.com/public_html/script.php

Undvik mail
När ett cronjob körs så kommer ni per automatik bli notifierade av detta per mail. För att undvika detta lägger ni till >/dev/null 2>&1 efter jobbet, exempel:

/home/admin/domains/domain.com/public_html/script.php >/dev/null 2>&1

Utför cronjob varannan minut/timme/dag/månad
Vill man utföra ett cronjob exempelvis varannan minut så anger ni */2 desamma gäller de andra tidsintervallen.