08 519 70 666

Support@inleed.se

Lägg till domän

Det finns två alternativ till att lägga till ett domännamn.

Domain setup
Om ni vill att domänen ska vara en helt egen sida med egna e-postkonton etc så lägger ni till domänen under Domain Setup. En mapp kommer då skapas i er domains mapp med tillhörande public_html etc där ni lägger upp innehållet för er nya hemsida.

Domain pointer
Vill ni peka en ny domän till redan befintlig domän i ert konto så lägger ni till denna under domain pointer. När en domän har lagts till i Domain pointer så kommer denna ha exakt samma egenskaper som huvuddomänen. Låt oss säga att ni lagt till domän2 som domain pointer till domän1. Då kommer alla mail som skickas till @domän2 att komma till @domän1. Besöker man www.domän2 så kommer man att få se samma innehåll som finns på domän1 osv.