08 519 70 666

Support@inleed.se

E-post

Här finner ni guider relaterade till e-post. Allt från skapa konto till installera det i en e-postklient.

Lägga till epost i Android

Nedan ser du hur man lägger till epost till sin Android Gmail-klient.

 

Klicka på Gmail

Om inget konto redan finns så klicka på OK, och sedan på ”Lägg till en e-postadress”

  

 

Om ett konto redan existerar så klicka på meny-knappen, pil ner, och ”Lägg till konto”

    

 

Klicka på ”Övrigt”

 

Ange er mejladress och klicka på ”MANUELL INSTÄLLNING”

 

Klicka i IMAP och sedan Nästa

 

Fyll i lösenord och klicka Nästa

 

Fyll i användarnamn, lösenord och Server. (skriv in ert domännamn i en webbläsare följt av :2222 för att se vilken server det är, ex: ”test.com:2222”) Klicka på Nästa

 

Lika för utgående server, klicka på Nästa

 

Kan lämnas som de är, klicka Nästa

 

Klicka Nästa

 

Klart! Klicka på ”Ta mig till Gmail”

Lägga till epost i Iphone

Nedan ser du hur man lägger till epost till sin iphone e-postklient.

Klicka på inställningar

 

 

Välj sedan alternativet E-post, kontakter, kalendrar

 

Klicka på lägg till konto:

 

 

Välj annat:

 

 

Klicka på Lägg till e-postkonto:

 

 

Fyll i ert namn, e-post adress samt lösenord som du har skapat hos oss samt klicka på Nästa:

 

 

 

Fyll i Värdnamn på både inkommande samt utgående server. I detta exempel använde vi ns1.inleed.net

Det ska dock bytas ut emot den server som ert konto ligger på. Du kan enklast se det under kundzon.inleed.net -> mina tjänster.

Efter det är ifyllt så måste man fylla i användarnamn och lösenord på både inkommande och utgående e-post, användarnamnet är då eran e-postadress.

När allt det är ifyllt så klickar du nästa.

 

 

Klicka spara:

 

 

Nu ska eran mailadress vara inlagd i eran Iphone, Du ska nu kunna se mailen under applikationen mail.

Ställa in Out of office mail

I videon nedan ser ni hur man ställer in Out of office mail

Aktivera spamfilter

I videon nedan ser ni hur man aktiverar spamfilter till eran mail.

Ställa in e-postkonto i Thunderbird

Ladda ner programvara
Mozilla Thunderbird är en gratis e-postklient och kan laddas ner härifrån:
https://www.mozilla.org/sv-SE/thunderbird/

Skapa e-postkonto
För att kunna använda e-post så måste ni skapa ett e-postkonto.
Om ni inte redan har skapat ett e-postkonto så finns här en guide för hur ni gör detta:
https://www.inleed.se/inleed/guider/e-post/skapa-e-postkonto-via-kundzonen

Ställ in e-postkonto i Thunderbird
Klicka på Titta på inställningar för detta kontot (Se bild 1-A.)
Ser er vy annorlunda ut så kan ni istället trycka på (Alt) på tangentbordet för att få upp huvudmenyn.
Klicka sedan på Verktyg och sedan Kontoinställningar (Se bild 1-B).

Bild 1-A

Bild 1-B

Klicka sedan på Kontoåtgärder och sedan Lägg till e-postkonto…. (Se bild 2)

Bild 2

Här fyller ni in de uppgifter ni vill att mottagare av era e-postmeddelanden ska se, t.ex ert namn.
Fyll även i hela er e-postadress och lösenordet till ert e-postkonto.
Klicka sedan på Fortsätt (Se bild 3) och sedan direkt Manuell inställning. (Se bild 4)

Bild 3

Bild 4

Här ändrar ni Serverns värdnamn till den servern ni ligger på, t.ex ns1.inleed.net eller ns3.inleed.net, det gäller både Inkommande och Utgående.
Vilken servern ert konto finns på finner ni under Mina Tjänster i kundzonen.
Ändra även Användarnamn så att hela er e-postadress står med istället för endast ert e-postnamn.
Klicka sedan på Testa igen. (Se bild 5)

Bild 5

Om allt går som tänkt som kommer de övriga uppgifterna automatiskt att fyllas i, ert konto är då klart att användas!
Klicka på Klar för att stänga ner rutan. (Se bild 6)

Bild 6

Skapa e-postkonto via Kundzonen

Filmen nedan visar hur man skapar ett e-postkonto via vår kundzon.

Installera Apple Mail

Nedan följer en video på hur man går tillväga för att installera sitt e-postkonto i Apple mail:

Koppla Gmail till e-post

Vi kan rekommendera Gmail som e-postklient då den både fungerar bra i webben men även som app i det flesta smartphones.
Att lägga till sitt e-postkonto i Gmail är inte speciellt krångligt men nedan går vi igenom steg för steg hur man gör detta.

Börja med att logga in på Gmail. Om du inte har en Gmail så skapa en genom att besöka www.gmail.com.

Klicka på Inställningar högst upp till höger vilket symboliseras av ett kugghjul. Välj Inställningar.

Välj sedan Konto och Import.

Under sektionen Kolla e-post från andra konton (med POP3) väljer ni Lägg till ett POP3-konto som du äger.

Följ sedan de angivna instruktionerna för att slutföra.

Skapa e-postkonto

För att skapa ett e-postkonto behöver ni logga in i DirectAdmin.

När ni är inloggad väljer ni ”E-Mail Accounts”. Därefter väljer ni ”Create mail account”. I denna vy anger ni vilken e-post ni vill ha samt lösenord. Email Quota är det utrymme ni vill ge ert e-postkonto. Sätt 0 om ni vill att kontot’s utrymme ska synka med er totala mängd utrymme hos oss.

Därefter klickar ni på ”Create” och ert konto är skapat.

Lär gärna även:
Logga in på webmail
Installera e-postklient

Logga in på webmail

För att nå er webmail behöver ni först skapa e-postkonto.

Därefter besöker ni adressen nedan – Ersätt mindomän.se med den domän ni har hos oss:

http://www.mindomän.se/roundcube

Felsök e-post

Om din e-post inte fungerar som tänkt så samlar vi här några förslag på vad du kan testa för att få det och fungera.

Har du gått igenom alla steg i Installera e-postklient och kontrollerat så dina uppgifter stämmer?

Kontrollera så ni inte utrymmet för e-postkontot tagit slut. Detta gör ni genom att logga in på DirectAdmin välj sen E-mail accounts. Där kan ni ange utrymme för resp e-postkonto. Anger ni 0 så har e-postkontot ingen begränsning utan blir det totala utrymmet ni har på ert webbhotellskonto hos oss.

Når du varken din hemsida eller e-post? Då har ni mest troligt blivit blockerad av vår brandvägg. Kontakta oss och skicka med din IP-adress så ordnar vi det.

Installera e-postklient

Här finns våra klientspecifika guider:
Apple mail (video)
Thunderbird (text och bild)

Här går vi igenom vilka inställningar som skall användas då ni använder en extern e-postklient för att ta emot och skicka e-post. Exempel på e-postklienter som ofta används är Outlook, Mail (Apple) och Thunderbird (Gratis).

De inställningar man behöver fylla i är namn, e-postadress, användare, lösenord, inkommande server samt utgående server. Nedan finner ni hur dessa inställningar skall fyllas i korrekt för att det ska fungera för ert konto hos oss. Obs att du måste skapa ett e-postkonto innan du kan lägga till det i e-postklienten. Detta gör du efter att du loggat in i DirectAdmin, kontrollpanelen hos oss till vilket ni fått uppgifter när ni köpt ert konto.

Namn
I namn fyller du i det du vill ska synas när du skickar ett e-postmeddelande, förslagsvis ditt namn.

E-postadress
Din e-postadress vilket du skapat i kontrollpanelen, DirectAdmin.

Användare
Användare för ditt e-postkonto är desamma som e-postadressen.

Lösenord
Det lösenord du angav när du skapade e-postkontot.

Inkommande server
Som inkommande server anger ni antingen mail.dindomän.se där du byter ut dindomän.se mot det domännamn ni har kopplat ert konto till. Alternativt använder ni nsX.inleed.net – X:et ska bytas ut mot den server ni ligger på, läs Autentisering nedan.

Port kan vara antingen 110 (POP) eller 143 (IMAP).

VIKTIGT: För inkommande server behöver ni autentisera er med epost-adressen som användare och tillhörande lösenord.

Utgående server
Liksom inkommande kan ni ange mail.dindomän.se. Om ni önskar använda krypterad anslutning men ej har SSL-cert till er domän så kan ni använda nsX.inleed.net – X:et ska bytas ut mot den server ni ligger på, läs Autentisering nedan.
Ofta blockerar din internetleverantör port 25 vilket då gör det omöjligt för dig att kunna skicka mail. För att lösa detta använder ni port 587 istället.

VIKTIGT: För utgående server behöver ni autentisera er med epost-adressen som användare och tillhörande lösenord.

Autentisering
Om ni önskar använda säker anslutning men har ej SSL-certifikat till er domän kan ni använda nsX.inleed.net. X:et ska bytas ut med siffran vilket representerar den server ni ligger upplagd på. För att ta reda på vilket server ni ligger upplagd på surfar ni in på http://dindomän.se:2222 då kommer adressen i adressfältet att bytas ut mot den server ni ligger på, exempelvis ns1.inleed.net.