08 519 70 666

Support@inleed.se

Installera e-postklient

Här finns våra klientspecifika guider:
Apple mail (video)
Thunderbird (text och bild)

Här går vi igenom vilka inställningar som skall användas då ni använder en extern e-postklient för att ta emot och skicka e-post. Exempel på e-postklienter som ofta används är Outlook, Mail (Apple) och Thunderbird (Gratis).

De inställningar man behöver fylla i är namn, e-postadress, användare, lösenord, inkommande server samt utgående server. Nedan finner ni hur dessa inställningar skall fyllas i korrekt för att det ska fungera för ert konto hos oss. Obs att du måste skapa ett e-postkonto innan du kan lägga till det i e-postklienten. Detta gör du efter att du loggat in i DirectAdmin, kontrollpanelen hos oss till vilket ni fått uppgifter när ni köpt ert konto.

Namn
I namn fyller du i det du vill ska synas när du skickar ett e-postmeddelande, förslagsvis ditt namn.

E-postadress
Din e-postadress vilket du skapat i kontrollpanelen, DirectAdmin.

Användare
Användare för ditt e-postkonto är desamma som e-postadressen.

Lösenord
Det lösenord du angav när du skapade e-postkontot.

Inkommande server
Som inkommande server anger ni antingen mail.dindomän.se där du byter ut dindomän.se mot det domännamn ni har kopplat ert konto till. Alternativt använder ni nsX.inleed.net – X:et ska bytas ut mot den server ni ligger på, läs Autentisering nedan.

Port kan vara antingen 110 (POP) eller 143 (IMAP).

VIKTIGT: För inkommande server behöver ni autentisera er med epost-adressen som användare och tillhörande lösenord.

Utgående server
Liksom inkommande kan ni ange mail.dindomän.se. Om ni önskar använda krypterad anslutning men ej har SSL-cert till er domän så kan ni använda nsX.inleed.net – X:et ska bytas ut mot den server ni ligger på, läs Autentisering nedan.
Ofta blockerar din internetleverantör port 25 vilket då gör det omöjligt för dig att kunna skicka mail. För att lösa detta använder ni port 587 istället.

VIKTIGT: För utgående server behöver ni autentisera er med epost-adressen som användare och tillhörande lösenord.

Autentisering
Om ni önskar använda säker anslutning men har ej SSL-certifikat till er domän kan ni använda nsX.inleed.net. X:et ska bytas ut med siffran vilket representerar den server ni ligger upplagd på. För att ta reda på vilket server ni ligger upplagd på surfar ni in på http://dindomän.se:2222 då kommer adressen i adressfältet att bytas ut mot den server ni ligger på, exempelvis ns1.inleed.net.