08 519 70 666

Support@inleed.se

Installera Minecraft server

Har du funderingar på att skaffa dig en egen Minecraft server men vet inte var du ska börja?
Då har du kommit till rätt sida!

Här förklarar vi steg för steg vad som behövs för att skapa en fullt fungerande Minecraft server.

Det du behöver innan du kör igång med denna guiden är följande:
1. En server, t.ex en VPS. Vårat paket VPS 1 räcker gott och väl till att köra Minecraft server på.
2. Ett program att ansluta via SSH till servern, se guiden Anslut via SSH.

NOTIS: Denna guide är skriven för Ubuntu server 14.04.

Då sätter vi igång…

För att Minecraft ska kunna köras så krävas det att Java och python är installerat på servern.
Kör följande kommandon för att installera dessa program:
TIPS: Om du använder putty.exe kan du använda högerklick för att klistra in text i klienten.

apt-get update
apt-get install python-software-properties
add-apt-repository ppa:webupd8team/java
apt-get update && apt-get install oracle-java7-installer

Av säkerhetsskäl så är det inte bra att köra Minecraft via ett så kallat rootkonto (huvudkonto)
Därför skapar vi ett nytt användarkonto på servern, här kallar vi kontot för minecraft men du får såklart välja själv:

adduser minecraft

Välj ett lösenord, resten av informationen kan du lämna tomt.

Sedan skapar du en mapp där vi kommer att köra Minecraft ifrån, vi skapar även en backup mapp i samma vända.
cd / används för att komma till huvudmappen.

cd /
mkdir minecraft
mkdir minecraft/backups

Eftersom vi skapar denna mappen via ett root-konto så behöver vi ge den nya användaren tillgång till mappen:
chown -R (användarnamn) (mappnamn)
chmod -R 775 (mappnamn)

chown -R minecraft minecraft
chmod -R 775 minecraft

Nu är det dags att installera Minecraft servern, först måste du se till att du arbetar i rätt mapp:

cd /minecraft

Sedan kör du koden nedan för att ladda ner Minecraft server programmet.
Se till så att det är rätt version av Minecraft du laddar ner, vilken som är den senaste version kan du hitta här
1.8:

wget https://s3.amazonaws.com/Minecraft.Download/versions/1.8/minecraft_server.1.8.jar

1.7.9:

wget https://s3.amazonaws.com/Minecraft.Download/versions/1.7.9/minecraft_server.1.7.9.jar

För att förenkla hantering så byter vi namn på filen vi precis har laddat ner:
NOTERA: Byt ut versions numret till den version du har laddat ner.

mv minecraft_server.1.8.jar minecraft_server.jar

Nu är det dags att logga in på ditt nya konto:

su minecraft

För att servern ska kunna köras måste man läsa igenom och acceptera Minecrafts användaravtal.
För att kunna göra detta måste vi använda Ubuntus texteditor NANO, skriv in följande kommando:

nano eula.txt

Där i hittar du en länk till avtalet, när du läst igenom det kan du i editorn ändra eula till true.
Något i denna stilen:

#By changing the setting below to TRUE you are indicating your agreement to our EULA (https://account.mojang.com/documents/minecraft_eula).
#Wed Sep 17 15:11:15 UTC 2014
eula=true

NOTIS: Använder du putty.exe så trycker du <Ctrl> + <X> för att stänga ner NANO, du kommer då att bli frågad om du om du vill spara ändringarna.
Tryck då (för ja) och sedan för att spara dina ändringar.

Vill du ändra inställningar på servern så som, speltyp (gamemode) så skriver du in följande kommando.
TIPS: Här hittar du flera inställningar för vad du kan ställa in.

nano server.properties

Då är det dags att starta själva servern:
NOTERA:
-Xmx2048M är inställning för hur mycket RAM-minne minecraft får använda.
-Xms2048M är inställning för hur mycket RAM-minne Minecraft ska starta med.
Använder du mer RAM-minne än vad din tjänst tillåter så kommer servern inte att starta.

Använd följande kod om du vill att Minecraft servern ska köras i ditt SSH-klient, detta innebär att Minecraft servern stängs ner om du stänger ner SSH-klienten.

#!/bin/bash
java -Xmx2048M -Xms2048M -jar minecraft_server.jar nogui

Använd följande kod om du vill att programmet ska köras i bakgrunden av server, detta innebär att du kan stänga ner ditt SSH-klient utan att Minecraft servern stängs ner.

#!/bin/bash
java -Xmx2048M -Xms2048M -jar minecraft_server.jar nogui > /dev/null 2>&1 &

Nu är din nya Minecraft server redo att användas! Lycka till och ha så kul!