08 519 70 666

Support@inleed.se

Installera webbserver

Har du en egen server, exempelvis VPS, Dedikerad server eller CO-location och vill installera en webbserver på denna så har du kommit rätt. Här går vi igenom hur du installerar LAMP (Linux, Apache, MySQL och PHP) på din server. Vi kommer även att installera phpMyAdmin. I detta exempel kör vi Ubuntu Server 14.04 på en VPS hos oss.

Anslut via SSH till din server som root. Om du föredrar att vara inloggad som användare så behöver du köra sudo före alla kommandon nedan.

Börja med att göra en update:

apt-get update

Därefter installerar vi de program som ska används:

apt-get install apache2 php5 php5-mysql mysql-server-5.5 phpmyadmin

Du kommer få frågan om root-lösenord till MySQL. Kom ihåg vad anger så du kan ansluta till databasen.
Det som också kommer behöva anges är till vilken webbserver som skall kopplas, ange apache2.

När installationsprocessen är klar når ni hemsidan via http://1.1.1.1 – Byt ut 1.1.1.1 mot den IP eller host ni använder. För att nå phpMyAdmin går ni till http://1.1.1.1/phpMyAdmin.

Nu är servern igång och rullar. Ni laddar upp er hemsida i /var/www/html. Använd inte root för att ladda upp filer till er webbserver utan använd lämplig användare.