08 519 70 666

Support@inleed.se

SMTP för PHP mail med mera

Här kommer snabb how-to för att installera SMTP så bland annat PHP’s mail-funktion fungerar. Installationen är gjord på Ubuntu server, i detta fall 12.04.

Börja med att installera php-pear:

apt-get install php-pear

Installera pear-mail:

pear install mail

Installera pear Net_SMTP:

pear install Net_SMTP

Installera pear Auth_SASL:

pear install Auth_SASL

Installera pear mail_mime:

pear install mail_mime

Och sist men inte minst installera Postfix. Välj internet-sites samt localhost som namn på din mailserver:

apt-get install postfix

Sen är det bara att tuta och köra!