08 519 70 666

Support@inleed.se

Serverdrift

Ändra PHP-version DirectAdmin

Denna guide är för dig som har egen VPS eller server med DirectAdmin och vill byta PHP-version. Byt ut 5.3 till den version ni önskar ha.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set php1_release 5.3
./build update
./build php n
./build rewrite_confs

Ändra i Hosts

Genom att ändra i din hosts-fil på din dator kan man bland annat simulera din domän innan ompekning gått igenom.

Ändra i hosts på Mac

Öppna terminalen och skriv:

sudo nano /private/etc/hosts

Fyll i lösenordet.

Längst ner i filen lägger du till IP och domän, exmepelvis:

5.150.195.194 inleed.se

Byt ut 5.150.195.194 mot IP-adressen din sida ligger på och inleed.se mot din domän.

Spara (ctrl+x) + (y+enter)

Utför sedan följande kommando i terminalen:

dscacheutil -flushcache

Testa sedan surfa in på din domän så ska du nu se innehållet mot den IP du pekat mot.

 

Ändra i hosts på Windows

Leta fram anteckningar (program), högerklicka och klicka på ”Kör som administratör”.

Öppna följande fil genom det öppnade programmet:

C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts

Längst ner i filen lägger du till IP och domän, exmepelvis:

5.150.195.194 inleed.se

Byt ut 5.150.195.194 mot IP-adressen din sida ligger på och inleed.se mot din domän.

Spara och stäng.

Testa sedan surfa in på din domän så ska du nu se innehållet mot den IP du pekat mot.

Nginx proxy Apache

Många av våra serverkunder som använder DirectAdmin undrar hur man sätter upp Nginx som proxy för Apache. Därför tänkte vi beskriva hur man går tillväga här. Obs att det kräver CustomBuild 2.0 eller senare.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build update_da
./build set webserver nginx_apache
./build nginx_apache
./build rewrite_confs

SMTP för PHP mail med mera

Här kommer snabb how-to för att installera SMTP så bland annat PHP’s mail-funktion fungerar. Installationen är gjord på Ubuntu server, i detta fall 12.04.

Börja med att installera php-pear:

apt-get install php-pear

Installera pear-mail:

pear install mail

Installera pear Net_SMTP:

pear install Net_SMTP

Installera pear Auth_SASL:

pear install Auth_SASL

Installera pear mail_mime:

pear install mail_mime

Och sist men inte minst installera Postfix. Välj internet-sites samt localhost som namn på din mailserver:

apt-get install postfix

Sen är det bara att tuta och köra!

Installera Minecraft server

Har du funderingar på att skaffa dig en egen Minecraft server men vet inte var du ska börja?
Då har du kommit till rätt sida!

Här förklarar vi steg för steg vad som behövs för att skapa en fullt fungerande Minecraft server.

Det du behöver innan du kör igång med denna guiden är följande:
1. En server, t.ex en VPS. Vårat paket VPS 1 räcker gott och väl till att köra Minecraft server på.
2. Ett program att ansluta via SSH till servern, se guiden Anslut via SSH.

NOTIS: Denna guide är skriven för Ubuntu server 14.04.

Då sätter vi igång…

För att Minecraft ska kunna köras så krävas det att Java och python är installerat på servern.
Kör följande kommandon för att installera dessa program:
TIPS: Om du använder putty.exe kan du använda högerklick för att klistra in text i klienten.

apt-get update
apt-get install python-software-properties
add-apt-repository ppa:webupd8team/java
apt-get update && apt-get install oracle-java7-installer

Av säkerhetsskäl så är det inte bra att köra Minecraft via ett så kallat rootkonto (huvudkonto)
Därför skapar vi ett nytt användarkonto på servern, här kallar vi kontot för minecraft men du får såklart välja själv:

adduser minecraft

Välj ett lösenord, resten av informationen kan du lämna tomt.

Sedan skapar du en mapp där vi kommer att köra Minecraft ifrån, vi skapar även en backup mapp i samma vända.
cd / används för att komma till huvudmappen.

cd /
mkdir minecraft
mkdir minecraft/backups

Eftersom vi skapar denna mappen via ett root-konto så behöver vi ge den nya användaren tillgång till mappen:
chown -R (användarnamn) (mappnamn)
chmod -R 775 (mappnamn)

chown -R minecraft minecraft
chmod -R 775 minecraft

Nu är det dags att installera Minecraft servern, först måste du se till att du arbetar i rätt mapp:

cd /minecraft

Sedan kör du koden nedan för att ladda ner Minecraft server programmet.
Se till så att det är rätt version av Minecraft du laddar ner, vilken som är den senaste version kan du hitta här
1.8:

wget https://s3.amazonaws.com/Minecraft.Download/versions/1.8/minecraft_server.1.8.jar

1.7.9:

wget https://s3.amazonaws.com/Minecraft.Download/versions/1.7.9/minecraft_server.1.7.9.jar

För att förenkla hantering så byter vi namn på filen vi precis har laddat ner:
NOTERA: Byt ut versions numret till den version du har laddat ner.

mv minecraft_server.1.8.jar minecraft_server.jar

Nu är det dags att logga in på ditt nya konto:

su minecraft

För att servern ska kunna köras måste man läsa igenom och acceptera Minecrafts användaravtal.
För att kunna göra detta måste vi använda Ubuntus texteditor NANO, skriv in följande kommando:

nano eula.txt

Där i hittar du en länk till avtalet, när du läst igenom det kan du i editorn ändra eula till true.
Något i denna stilen:

#By changing the setting below to TRUE you are indicating your agreement to our EULA (https://account.mojang.com/documents/minecraft_eula).
#Wed Sep 17 15:11:15 UTC 2014
eula=true

NOTIS: Använder du putty.exe så trycker du <Ctrl> + <X> för att stänga ner NANO, du kommer då att bli frågad om du om du vill spara ändringarna.
Tryck då (för ja) och sedan för att spara dina ändringar.

Vill du ändra inställningar på servern så som, speltyp (gamemode) så skriver du in följande kommando.
TIPS: Här hittar du flera inställningar för vad du kan ställa in.

nano server.properties

Då är det dags att starta själva servern:
NOTERA:
-Xmx2048M är inställning för hur mycket RAM-minne minecraft får använda.
-Xms2048M är inställning för hur mycket RAM-minne Minecraft ska starta med.
Använder du mer RAM-minne än vad din tjänst tillåter så kommer servern inte att starta.

Använd följande kod om du vill att Minecraft servern ska köras i ditt SSH-klient, detta innebär att Minecraft servern stängs ner om du stänger ner SSH-klienten.

#!/bin/bash
java -Xmx2048M -Xms2048M -jar minecraft_server.jar nogui

Använd följande kod om du vill att programmet ska köras i bakgrunden av server, detta innebär att du kan stänga ner ditt SSH-klient utan att Minecraft servern stängs ner.

#!/bin/bash
java -Xmx2048M -Xms2048M -jar minecraft_server.jar nogui > /dev/null 2>&1 &

Nu är din nya Minecraft server redo att användas! Lycka till och ha så kul!

Installera webbserver

Har du en egen server, exempelvis VPS, Dedikerad server eller CO-location och vill installera en webbserver på denna så har du kommit rätt. Här går vi igenom hur du installerar LAMP (Linux, Apache, MySQL och PHP) på din server. Vi kommer även att installera phpMyAdmin. I detta exempel kör vi Ubuntu Server 14.04 på en VPS hos oss.

Anslut via SSH till din server som root. Om du föredrar att vara inloggad som användare så behöver du köra sudo före alla kommandon nedan.

Börja med att göra en update:

apt-get update

Därefter installerar vi de program som ska används:

apt-get install apache2 php5 php5-mysql mysql-server-5.5 phpmyadmin

Du kommer få frågan om root-lösenord till MySQL. Kom ihåg vad anger så du kan ansluta till databasen.
Det som också kommer behöva anges är till vilken webbserver som skall kopplas, ange apache2.

När installationsprocessen är klar når ni hemsidan via http://1.1.1.1 – Byt ut 1.1.1.1 mot den IP eller host ni använder. För att nå phpMyAdmin går ni till http://1.1.1.1/phpMyAdmin.

Nu är servern igång och rullar. Ni laddar upp er hemsida i /var/www/html. Använd inte root för att ladda upp filer till er webbserver utan använd lämplig användare.

Anslut via SSH

SSH (Secure Shell) är ett protokoll som gör det möjligt för dig att ansluta till din server och fjärrstyra denna. Per standard körs SSH på port 22. Dock rekommenderar vi våra kunder att ändra denna port om möjligt till förslagsvis 337. Alla våra webbhotellskunder kan ansluta till sitt konto hos oss via SSH. Observera att porten på webbhotellskonton är: 2020

Windows
En väldigt populär SSH-klient till Windows är Putty vilket ni kan ladda ner via vår filkälla (putty.exe komprimerad till putty.exe.zip):
Ladda ner Putty

Mac
På Mac så finns redan en inbyggd SSH-klient. Denna når ni via terminalen. För att ansluta kör ni exempelvis användare@1.1.1.1 -p22
Byt ut 1.1.1.1 mot den IP eller host du vill ansluta till och 22 mot den port som används.

Många av våra kunder vill överföra stora mängder data till sin server och frågar om hur man installerar en FTP-server. Det vi bruka rekommendera då är att istället ansluta via SSH då många FTP-klienter tillåter detta. Det ni då behöver göra är att ändra porten till 22.