08 519 70 666

Support@inleed.se

Ändra i Hosts

Genom att ändra i din hosts-fil på din dator kan man bland annat simulera din domän innan ompekning gått igenom.

Ändra i hosts på Mac

Öppna terminalen och skriv:

sudo nano /private/etc/hosts

Fyll i lösenordet.

Längst ner i filen lägger du till IP och domän, exmepelvis:

5.150.195.194 inleed.se

Byt ut 5.150.195.194 mot IP-adressen din sida ligger på och inleed.se mot din domän.

Spara (ctrl+x) + (y+enter)

Utför sedan följande kommando i terminalen:

dscacheutil -flushcache

Testa sedan surfa in på din domän så ska du nu se innehållet mot den IP du pekat mot.

 

Ändra i hosts på Windows

Leta fram anteckningar (program), högerklicka och klicka på ”Kör som administratör”.

Öppna följande fil genom det öppnade programmet:

C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts

Längst ner i filen lägger du till IP och domän, exmepelvis:

5.150.195.194 inleed.se

Byt ut 5.150.195.194 mot IP-adressen din sida ligger på och inleed.se mot din domän.

Spara och stäng.

Testa sedan surfa in på din domän så ska du nu se innehållet mot den IP du pekat mot.