08 519 70 666

Support@inleed.se

Planerat Servicearbete

Natten den 12e april 2018 kommer ett planerat servicearbete utföras i Tällberg. Detta påverkar endast tjänster som är aktiva i Tällberg. Tjänster som är placerade i Falun berörs ej av detta servicearbete.

Start: 2018-04-12 00:01
Stop: 2018-04-12 04:00
Beräknad nedtid: 90 min.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.