08 519 70 666

Support@inleed.se

Serverhall

Vi har våra egna serverhallar vilka är placerad i Falun och Tällberg. Hallarna har egenskaper som:

  • Kylning vilket konstant håller rätt temperatur i hallen
  • Två stycken 10 gbit/s internetförbindelser för att alltid ha en väg ut till internet
  • Svartfiberlänk mellan hallarna
  • Dieselelverk och UPS - Strömbackup
  • Övervakning dygnet runt
  • Brandsäkra dörrar och automatiskt brandsläckningssystem av aerosol
  • Backupsystem i separata rum

Bilder på vårt automatiska brandsläckningssystem

Brandlarm